Polityka prywatności

Twoja prywatność ma dla nas znaczenie i zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność i dane osobowe.

Załóż konto

Bez zobowiązań i ukrytych kosztów


Wersja z dnia: 13 lutego 2019 (wersja zarchiwizowana)

 

Wprowadzenie

Twoja prywatność jest dla nas ważna i chcemy chronić ją oraz Twoje dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy naszego serwisu i wszystkich naszych usług, w tym powiązanych aplikacji mobilnych, które należą do Calamari i są przez Calamari kontrolowane. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, jakie informacje gromadzimy i dlaczego, co robimy z tymi informacjami i w jaki sposób je udostępniamy. Zawarto w niej również objaśnienie możliwości w zakresie wykorzystywania, dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych.

Korzystając z serwisu lub usług, wyrażasz zgodę na sposób postępowania z danymi opisany w niniejszej Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na sposób postępowania z danymi opisany w niniejszej Polityce prywatności, nie powinieneś korzystać z serwisów ani usług.

Używanie informacji przez naszych klientów

Przetwarzamy informacje dotyczące naszych klientów zgodnie z ich wytycznymi i porozumieniami zawartymi z naszymi klientami. Przechowujemy je na serwerach naszych dostawców usług, jednak nie mamy kontroli nad tym w jaki sposób nasi klienci gromadzą i zarządzaniem tymi danymi. Porozumienia zawarte z naszymi klientami zabraniają wykorzystywania tych informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia i doskonalenia naszych usług lub gdy jest to wymagane przez prawo. Nasi klienci sprawują kontrolę i ponoszą odpowiedzialność za wszystkie zgłoszenia dotyczące danych, jakie zgromadzili na Twój temat. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie przez naszych klientów informacji, jakie zgromadzili.

Zgromadzone przez nas informacje

Odwiedzając naszą stronę internetową, możesz zapoznać się z całą ich zawartością bez podawania jakichkolwiek danych osobowych na swój temat, będziemy gromadzić jedynie informacje nawigacyjne. Skontaktowanie się z nami, wypełnienie formularzy internetowych lub rejestracja w celu korzystania z naszych usług wiąże się tym, że otrzymamy dane osobowe i będziemy je przetwarzać zgodnie z poniższym opisem.

Dane osobowe

Ten termin oznacza jakiekolwiek informacje przekazane nam poprzez nasze usługi oraz różnymi innymi kanałami komunikacji, w tym poprzez formularze internetowe, czat, korespondencję elektroniczną, lub jakiekolwiek inne informacje dostępne publicznie w Internecie, które Cię identyfikują, w tym:

 1. Twoje imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. nazwa twojej organizacji,
 4. numer telefonu.

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług, w tym w celu:

 1. odpowiadania na zapytania użytkownika końcowego w zakresie wsparcia,
 2. administrowania i zarządzania Twoim kontem,
 3. wysyłania Ci powiadomień e-mail, o które poprosisz,
 4. przeprowadzenia badań i analizy, by doskonalić jakość naszych usług,
 5. zachowania bezpieczeństwa naszych usług i zapobiegania oszustwom, co może obejmować wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i problemów technicznych,
 6. weryfikowania zgodności z Regulaminem świadczenia naszych usług,
 7. spełnienia wymogów prawnych/regulacyjnych.

Czas trwania przetwarzania

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to wynikało z naszych bieżących i uzasadnionych potrzeb biznesowych (na przykład tak długo, jak będzie to konieczne w celu kontaktowania się z Tobą w odniesieniu do naszych usług) lub tak długo, jak będzie to konieczne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i wykonywania naszych umów. Usuniemy dane osobowe na Twój temat wcześniej, jeżeli tego zażądasz, zgodnie z sekcją „Żądania osoby, której dane dotyczą”.

Dane do newslettera

Ten termin oznacza dobrowolnie wprowadzone przez Ciebie dane kontaktowe, które umożliwiają nam wysyłkę komunikatów marketingowych:

 1. Twoje imię i nazwisko,
 2. adres e-mail

Cel przetwarzania

Twoje dane do newslettera będą przetwarzane w celu wysyłania komunikatów wspierających nasze działania marketingowe.

Czas trwania przetwarzania

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to wynikało z naszych bieżących i uzasadnionych potrzeb biznesowych (na przykład tak długo, jak będzie to konieczne w celu kontaktowania się z Tobą w odniesieniu do naszych usług) lub tak długo, jak będzie to konieczne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i wykonywania naszych umów. Usuniemy dane osobowe na Twój temat wcześniej, jeżeli tego zażądasz, zgodnie z sekcją „Żądania osoby, której dane dotyczą”.

Dane dotyczące płatności

Zbieramy i przetwarzamy od Ciebie informacje o płatnościach, gdy wykupujesz dostęp do naszych usług, w tym numery kart kredytowych i informacje rozliczeniowe, korzystając z usług zewnętrznych dostawców płatności zgodnych z wymogami PCI. Informacje o płatnościach są danymi wrażliwymi.

Cel przetwarzania

Twoje dane dotyczące płatności będą przetwarzane w celu świadczenia usług, w tym w celu:

 1. wysyłania żądań dotyczących płatności, przypomnień dotyczących płatności i odbierania od Ciebie płatności,
 2. weryfikowania zgodności z Regulaminem świadczenia naszych usług,
 3. zapobiegania oszustwom i zachowania bezpieczeństwa naszych usług,
 4. spełnienia wymogów prawnych/regulacyjnych.

Lista dostawców przetwarzających płatności:

 1. PayLane Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Gdańsk, ul. Arkońska 6/A3, kod pocztowy: 80-387, numer spółki: 0000227278;
 2. PayPal (Europe) S.a.r.l et Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem: Luksemburg, R.C.S. Luxembourg B 118 349.

Czas trwania przetwarzania

Przekazane nam dane dotyczące płatności będą przetwarzane tak długo, jak długo będziesz korzystać z naszych płatnych usług lub jak długo będzie to konieczne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i wykonywania naszych umów. Usuniemy dane osobowe na Twój temat wcześniej, jeżeli tego zażądasz, zgodnie z sekcją „Żądania osoby, której dane dotyczą”.

Informacje dotyczące dzieci

Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane; nie gromadzimy świadomie ani umyślnie informacji dotyczących dzieci poniżej 18. roku życia. Jeżeli Twoim zdaniem zgromadziliśmy dane na temat dziecka poniżej 18. roku życia, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: dpo@calamari.io, abyśmy mogli te informacje usunąć.

Dane aplikacji mobilnej

Korzystamy z oprogramowania do pomiaru aktywności w aplikacjach mobilnych, które pozwala nam lepiej zrozumieć funkcjonalność naszego serwisu na urządzeniu mobilnym. To oprogramowanie może rejestrować informacje takie jak częstość korzystania z aplikacji, zdarzenia wywoływane wewnątrz aplikacji, zagregowane dane o użyciu, dane o wydajności oraz skąd pobrano aplikację. Gdy używasz naszych aplikacji mobilnych, możemy również gromadzić informacje o miejscu, w którym się znajdujesz, modelu i wersji urządzenia, identyfikatorze urządzenia (tzw. „UDID”), wersji systemu operacyjnego.

Cel przetwarzania

Dane aplikacji mobilnej mogą zostać wykorzystane w celu:

 1. zachowania bezpieczeństwa naszych usług i zapobiegania oszustwom,
 2. wspomagania i doskonalenia naszych usług poprzez:
  • analizę trendów,
  • lepsze zrozumienie funkcjonalności naszego serwisu na urządzeniu mobilnym,
  • gromadzenie informacji demograficznych na temat bazy użytkowników jako całości.

Informacje nawigacyjne

Wykorzystujemy informacje nawigacyjne, zgodnie z poniższym opisem w taki sposób aby nasz serwis i nasze usługi funkcjonowały poprawnie były ciągle doskonalone. Zastrzegamy sobie prawo do analizowania tych informacji nawigacyjnych a posteriori, w przypadku gdy istnieją jakiekolwiek dowody na nielegalne wykorzystanie. Możemy również powiązać zgromadzone dane z danymi osobowymi takimi jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Pliki cookies

Podobnie jak wiele innych serwisów, Calamari pobiera informacje o Twojej przeglądarce za pomocą plików cookies. Po wejściu na strony Calamari po raz pierwszy zostaniesz poinformowany o tym, że upoważniasz Calamari do gromadzenia i wykorzystywania plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookies. Większość przeglądarek jest tak zbudowana, że akceptują pliki cookies, ale zwykle można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookies.

Plik cookie to taki plik, który zawiera identyfikator (ciąg liter i cyfr), wysyłany przez serwer do przeglądarki internetowej, a następnie przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest zazwyczaj odsyłany na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wysyła żądanie o stronę z serwera. Pliki cookies dzielą się na „stałe” i „sesyjne”:

 1. „stały” plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową do daty wygaśnięcia, chyba że zostanie wcześniej usunięty przez użytkownika,
 2. „sesyjny” plik cookie z drugiej strony wygasa wraz z zakończeniem sesji, gdy przeglądarka jest zamykana.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, w tym także o tym, jakie pliki zostały zapisane i jak nimi zarządzać i je usuwać, należy wejść na stronę internetową www.allaboutcookies.org.

Cel przetwarzania

Pliki cookies są używane do:

 1. wspierania personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka),
 2. zachowania bezpieczeństwa naszych usług i zapobiegania oszustwom,
 3. wspomagania doskonalenia naszych serwisów i usług poprzez:
  • administrowanie i wybór treści do serwisu,
  • śledzenie ruchów użytkownika w całym serwisie,
  • gromadzenie informacji demograficznych na temat bazy użytkowników jako całości.

Pliki logowania

Możemy zapisywać informacje o Twoim sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, które są automatycznie gromadzone przez mechanizmy naszej infrastruktury i dostawców usług. Informacje te mogą obejmować: Twój adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwy domen, dostawcę usług internetowych (ISP), czas trwania wizyty, pliki przeglądane w naszym serwisie (np. strony HTML, grafiki itp.), dane o elementach, które zostały kliknięte, godziny dostępu i adresy, z których użytkownik wszedł na stronę, system operacyjny, wymiary monitora, wyświetlenia stron.

Cel przetwarzania

Informacje te są wykorzystywane przez Calamari:

 1. aby usługi działały poprawnie, aby zachować jakość usług,
 2. aby dostarczać ogólnych danych statystycznych dotyczących wykorzystania serwisów i usług,
 3. aby zachować bezpieczeństwo naszych usług i zapobiegać oszustwom.

Rejestracja za pomocą istniejącego konta

Do naszego serwisu możesz się zalogować używając swojego konta założonego w serwisie Google, Slack, Office 365 i innych. Usługa ta uwierzytelni Twoją tożsamość i umożliwi Ci pobranie niektórych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby automatycznie wypełnić formularz rejestracji.

Żądania osoby, której dane dotyczą

Umożliwiamy wykonywanie praw w odniesieniu do danych osobowych, w tym prawa do dostępu, poprawiania, ograniczania, usuwania lub przenoszenia. W odniesieniu do tych danych przysługują Ci poniższe prawa:

 1. sprawdzenie, czy dysponujemy jakimikolwiek danymi na Twój temat, jakie jest źródło tych danych i ich odbiorcy oraz cel przetwarzania danych,
 2. zażądanie dostępu do przekazanych nam danych osobowych, dzięki czemu możesz otrzymać kopię Twoich danych osobowych, którymi dysponujemy,
 3. zażądanie poprawienia wszelkich przekazanych nam danych osobowych, dzięki czemu możesz zażądać poprawienia niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych, którymi dysponujemy,
 4. zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, dzięki czemu możesz zwrócić się do nas o zawieszenie przetwarzania swoich danych osobowych, na przykład po to, aby ustalić, czy są poprawne lub jaki jest powód ich przetwarzania,
 5. zażądać usunięcia swoich danych osobowych w naszej bazy – usuniemy Twoje dane z naszych systemów i kopii zapasowych zgodnie z sekcją „Retencja danych” poniżej.
 6. zażądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
 7. składania skarg do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z dowolnego spośród tych praw, prosimy o kontakt mailowy na adres: dpo@calamari.io. Na żądanie zmiany, poprawienia lub usunięcia danych odpowiemy w rozsądnym terminie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, oraz powiadomimy Cię o podjętych przez nas działaniach.

Jeżeli żądanie przekazano do Calamari, ale dotyczy ono danych kontrolowanych przez naszego klienta, powiadomimy Twojego administratora danych i doradzimy, gdzie złożyć takie żądanie. Administrator jest wyłącznie odpowiedzialny za sporządzenie odpowiedzi na żądanie Osoby, której dane dotyczą.

Rezygnacja

E-maile

Umożliwiamy rezygnację z otrzymywania informacji o naszych produktach. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać tych informacji, prosimy o poinformowanie nas e-mailem na adres dpo@calamari.io.

Pliki cookies

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookies, na przykład:

 1. w przeglądarce Microsoft Edge instrukcja;
 2. w przeglądarce Internet Explorer instrukcja;
 3. w przeglądarce Firefox instrukcja;
 4. w przeglądarce Safari instrukcja;
 5. w przeglądarce Chrome instrukcja;

Zablokowanie wszystkich plików cookies wpłynie negatywnie na użyteczność wielu serwisów, w tym naszego. Można również usunąć pliki cookies już zapisane na komputerze. To również negatywnie na użyteczność naszych serwisów.

Hotjar

W dowolnym momencie można nie wyrazić zgody na gromadzenie przez Hotjar. W tym celu należy kliknąć nagłówek „Do Not Track”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Hotjar [https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out]

Google Analytics

Można uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie danych wygenerowanych przez plik cookie w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z serwisu (w tym Twój adres IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

Optimizely

Optimizely również umożliwia rezygnację. Przygotowaliśmy link, który zapisze plik cookie w Twojej przeglądarce, z domeny klienta, zabezpieczający przed udziałem w jakichkolwiek eksperymentach Optimizely w tej domenie. Co ważne, jeżeli zrestartujesz pliki cookies , wyczyścisz również plik cookie przechowujący informacje o rezygnacji. [https://calamari.io/?optimizely_opt_out=true]

Zgodność

Gromadzimy, przetwarzamy i używamy danych osobowych wyłącznie zgodnie z zakresem Polityki prywatności. Regularnie sprawdzamy zgodność naszych działań z Polityką prywatności. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który wykonuje swoje obowiązki zgodnie z art. 38 i 39 Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w dowolnym momencie drogą elektroniczną: dpo@calamari.io.

Jeżeli nie będziesz usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią na swoje zażalenie lub będziesz uważać, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu zajmującego się ochroną danych w swoim kraju ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administratorem danych dla celów ustawy o ochronie danych osobowych jest: Calamari spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, KRS 0000720781, NIP PL 5252741247, REGON 369568795

Ujawnianie informacji

Bez wyraźnej zgody nie przekażemy Twoich danych osobom trzecim. Nigdy nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to wymagane przez prawo lub jeżeli będziemy uważać, że wykorzystywanie lub ujawnienie jest konieczne, aby chronić nasze prawa, bezpieczeństwo Twoje lub innych osób, badać oszustwo, aby przestrzegać przepisów prawa, nakazu sądowego lub procesu sądowego.

Retencja danych

Przekazane nam dane osobowe będą przetrzymywane tak długo, jak będzie to wynikało z naszych bieżących i uzasadnionych potrzeb biznesowych (na przykład tak długo, jak będzie to konieczne w celu kontaktowania się z Tobą w odniesieniu do Abonamentu lub innych naszych usług) lub tak długo, jak będzie to konieczne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i wykonywania naszych umów.

Usuniemy dane osobowe na Twój temat wcześniej, jeżeli tego zażądasz, zgodnie z sekcją „Żądania osoby, której dane dotyczą”.

W przypadku gdy w związku z naszymi bieżącymi i uzasadnionymi potrzebami biznesowymi nie będziemy musieli przetwarzać Twoich danych osobowych, zostaną one poddane anonimizacji lub usunięte z naszych systemów i kopii zapasowych, jak tylko będzie to możliwe, maksymalnie w ciągu 90-dniowego okresu retencji danych. W przypadku gdy z przyczyn technicznych lub innych nie będziemy w stanie usunąć danych, zastosujemy środki, aby dopilnować, by dane osobowe zostały zablokowane przez dalszym przetwarzaniem.

Bezpieczeństwo

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub modyfikacji Twoich danych osobowych. Dane osobowe, które nam przekażesz, będziemy przechowywać w naszej bezpiecznej infrastrukturze w chmurze. Wdrażamy środki mające na celu bezpieczeństwo danych, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka dotyczącego poufności, integralności, dostępności i stabilności systemów w znaczeniu art. 32 par. 1 Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych.

Dopilnujemy, aby personel upoważniony do przetwarzania Twoich danych osobowych podlegał zobowiązaniu do zachowania poufności oraz prowadził działania zgodnie z Polityką Prywatności oraz wytycznymi w zakresie poufności, etyki biznesowej, odpowiedniego użytkowania i standardów zawodowych.

Udostępnianie danych i lokalizacja

Calamari może przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dowolnego innego państwa spoza EOG, w którym Calamari lub dowolny spośród podmiotów, którym podzlecono przetwarzanie danych osobowych, posiada obiekty dla celów świadczenia usługi na Twoją rzecz. W państwach tych poziom ochrony danych osobowych może nie być taki sam jak w EOG, jednak w przypadku przekazania danych Calamari podejmie kroki w celu zapobieżenia przekazania danych osobowych bez wdrożonych odpowiednich zabezpieczeń i dopilnuje, aby Twoje dane osobowe zgromadzone w EOG i przekazywane do innych państw były objęte taką samą ochroną, jak w EOG (zgodnie z art. 46 Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych).

Calamari świadczy szereg usług i zleca innych spółkom i osobom świadczenie usług użytkownikom naszych serwisów i naszym klientom. Dane osobowe, które otrzymujemy, możemy przekazywać sprzedawcom i dostawcom usług wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest im to konieczne do świadczenia nam usług. Przykłady: wsparcie marketingowe, analiza danych, przetwarzanie płatności kartą kredytową, uzupełnianie informacji, jakich nam udzielasz, w celu oferowania lepszych usług, czy obsługa klienta. W każdym przypadku, gdy przekazujemy Twoje informacje sprzedawcom, wyraźnie wymagamy od nich potwierdzenia, że przestrzegają naszej Polityki prywatności. Przed zaangażowaniem nowego sprzedawcy przeprowadzamy weryfikację praktyk w zakresie bezpieczeństwa i prywatności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zmiany

Niniejszy dokument możemy okresowo aktualizować, publikując nowe wersje w naszym serwisie. Należy sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności są dla Ciebie akceptowalne. O zmianach niniejszej Polityki prywatności możemy powiadamiać mailowo. Dalsze korzystanie z serwisów i usług lub dalsze przekazywanie nam danych osobowych będzie podlegać warunkom Polityki prywatności obowiązującym w danym momencie.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze środowisko przeglądania. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na przetwarzanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności

Wypróbuj za darmo
14 dni testów za darmo bez zobowiązań
Rejestracja nie udała się :( Proszę spróbować ponownie za kilka minut. W razie problemów prosimy o kontakt mailowy.